SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI

Rüstem Mürseloğlu’nun "Eğitimde Sovyet Ekolü: Yönetmenlik" adlı yeni kitabı yayınlandı.

06.06.2016

Rüstem Mürseloğlu’nun Eğitimde Sovyet Ekolü: Yönetmenlik adlı kitabı Mitos-Boyut Yayınları’ndan çıktı.

Mürseloğlu, özellikle Sovyet Rusya’da XX. yüzyılın başından itibaren gelişen, tiyatro düşüncesinde önemli bir alan olan yönetmenlik unsurunun üzerinde duruyor. Bu kitap, Sovyet ekolünde Stanislavski’yle başlayan ve tilmizleriyle devam eden oyunculuk ve yönetmenlik üzerine ortaya çıkan düşüncelerin nasıl okullaşma sürecini tarihselliğiyle birlikte aktarıyor ve  eğitim müfredatlarında yer alan ders ve temrinlerin açılımını yapıyor. Özelinde Avrupa, genelinde dünya tiyatrosunu derinden etkileyen Sovyet ekolü;  oyunculuk, tasarım, yönetmenlik gibi tiyatronun birçok alanında dönemi için ve bugünün tiyatro dünyası için önemli katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda düşünüldüğünde ülkemizde hem akademik hem de uygulama alanında görmezden gelinen yönetmenliğin sahne sanatları için ne kadar önem arz ettiğini Mürseloğlu bize hatırlatıyor.

Ülkemizde özellikle lisans düzeyinde bir bölüm veya anabilim dalı olarak yer almayan yönetmenliğin, başlı başlına ve birçok disiplinle iç içe oluşması gereken bir program olmasını zaruri nedenlerinin gerekçelerini Yönetmenlik adlı kitapta bulmaktayız. Ülkemiz tiyatrosu için hem akademik hem de uygulama alanında bir başvuru niteliği taşıyan kitap, bu alanda çalışmak isteyenler için de bir “başlangıç” olanağı yaratacağı imkânlı gözükmektedir.