Tanıtım

Sahne Sanatları Bölümü, 25 asırlık kadim bir gelenek olarak süregelen tiyatro sanatının çağdaş, eleştirel ve yenilikçi bir kavrayışla ele alındığı, sahne sanatları alanının teorik ve pratik olarak genişleyen sığasını kapsayacak bir eğitim idealiyle yola çıkıyor. Bölüm, tiyatro alanına ulusal ve uluslararası düzlemde düşünsel, kuramsal ve yazınsal katkı sunacak tiyatro insanları yetiştirmeyi amaçlarken; çağın dinamikleriyle paralel, ekolojik, sosyal ve etik sorunları merkeze alan, çoğulcu ve disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsiyor.

Sahne Sanatları Bölümü bünyesinde Dramatik Yazarlık ve Dramaturji Anasanat Dalı ve Tiyatro Anasanat Dalı olmak üzere iki anasanat dalı yer almaktadır. Bölümümüzde 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren birbiriyle sürekli ilişki halinde olan metin, reji ve dramaturji pratiklerinin dinamik bir bütün olarak ele alındığı bir lisans programı sunulmaktadır. Tiyatro tarihi ve teorisi, konvansiyonel dramaturji ve dramatik yazarlık uygulamaları ağırlıklı ilk dört yarıyılın ardından; son dört yarıyılda öğrencileri çağdaş gösterimlerin doğasına uygun olarak metin, reji ve dramaturji uygulamalarının yaratıcı, düşünsel ve devinimsel bir süreç olarak ele alındığı bir program beklemektedir.