SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI

Tanıtım

Sahne ve Görüntü Sanatları; Tiyatro Tarihi ve Teorisi, Dramaturji, Reji, Oyun Yazarlığı ve Fotoğraf alanlarında faaliyet verecek bir bölümdür. 

Bölümümüz hem ülkemizde Sahne ve Görüntü Sanatları araştırmalarına katkı sağlayacak hem de uluslararası alanlarındaki tiyatro ve görüntü sanatları çalışmalarını takip ederek disiplinlerarası çalışmaların oluşmasına imkân yaratacak bir akademik çalışma alanının oluşmasına gayret gösterecektir.

Ve bölümümüzün temel amaçlarından biriyse Sahne ve Görüntü Sanatları alanlarında proje ve üretim alanları oluşturacak, özgür düşünceli, kendi kültürünü özümsemiş, yeniliğe açık uzmanlar yetiştirmektir.